Wojtek_

194 teksty – auto­rem jest Woj­tek_.

W ry­bie ości - nauka dorosłości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2017, 22:24

Z każdym kap­slem na glebę,
Upa­da ka­wałek Ciebie... 

aforyzm • 20 maja 2016, 23:28

Przeglądając sta­re sprawy,
Było... no cóż,
Aler­gia na kurz... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 stycznia 2016, 23:49

Tu­taj za trochę groszy lub rzu­cenie ćmikiem,
Zos­ta­je się sze­fem, kierownikiem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2014, 00:36

Jut­ro... zgasną wszys­tkie światła,
Wróci codzien­ność martwa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 listopada 2014, 23:01

Mówi się że na coś się cze­ka...
Naj­większy błąd człowieka! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 sierpnia 2014, 00:10

Nie od­wra­cam się za siebie,

Cho­ciaż... cza­sem zerknę...
Gdzie zos­tało mo­je serce,
Wy­paliły się uczucia,

I od­wrócę zno­wu głowę,
Po­piół w dłoniach,
Fe­niks... czas na nowe. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 czerwca 2014, 00:12

Czer­wo­ny, zielony,
Wybór niewielki,
Wy­buch nie?
Tniesz kabelki,

Ciach!
Cisza,
Nic się nie stanie,
...rozczarowanie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2014, 00:19

Z pral­ki wysypały,
Ko­lory, odcienie,
Wszys­tkie do pary,
Wszys­tkie... jed­na nie,
Niestety...

Dra­mat skarpety. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 marca 2014, 20:10

* * *

wiążą go liny,
trzy­mają ręce,
na ty­le silny,
że rwie się serce,
ku niebu,
wol­ność celem,
ucieka...

ba­lonik z helem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 marca 2014, 00:44
Wojtek_

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wojtek_

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 stycznia 2016, 13:13Lilliana sko­men­to­wał tek­st Przeglądając sta­re spra­wy, Było... no [...]

2 stycznia 2016, 23:49Wojtek_ do­dał no­wy tek­st Przeglądając sta­re spra­wy, Było... no [...]

11 listopada 2014, 22:02Wojtek_ sko­men­to­wał tek­st Tutaj za trochę groszy [...]

11 listopada 2014, 00:36Wojtek_ do­dał no­wy tek­st Tutaj za trochę groszy [...]

1 listopada 2014, 23:01Wojtek_ do­dał no­wy tek­st Jutro... zgasną wszys­tkie światła, Wróci [...]

27 sierpnia 2014, 14:28Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Mówi się że na [...]

27 sierpnia 2014, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st Mówi się że na [...]